Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

Ariel
 • 36 Kus
Art. č.: 82-345146
349,00 Kč
1 ks 9,69 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Benzylsalicylate, Limonene, Delta-Damascone, Linalool, Hexylcinnamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Salicylate, 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek PERSIL ECO POWER BARS prací tablety 12 praní, 354g

  PERSIL ECO POWER BARS prací tablety 12 praní, 354g

  PERSIL
  • 12 p.dáv
  149,90 Kč
  1 p.dáv 12,49 Kč
 • Obrázek Persil Universal Power Bars univerzální prací prostředek tuhý 30 praní 30 x 29,5g (885g)

  Persil Universal Power Bars univerzální prací prostředek tuhý 30 praní 30 x 29,5g (885g)

  PERSIL
  • 30 p.dáv
  269,00 Kč
  1 p.dáv 8,96 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel
  • 26 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 17,30 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel
  • 36 p.dáv
  349,00 Kč
  1 p.dáv 9,69 Kč