Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 31 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 31 Praní

Ariel
 • 31 p.dáv
Art. č.: 82-345136
424,90 Kč
1 p.dáv 13,70 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Delta-Damascone, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Tetrahydrolinalool, Methylundecanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  Persil
  • 46 Kus
  849,00 Kč
  1 ks 18,45 Kč
 • Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 13 praní 182g

  Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 13 praní 182g

  Persil
  • 13 Kus
  249,90 Kč
  1 ks 19,22 Kč
 • Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  Persil
  • 46 Kus
  719,00 Kč
  1 ks 15,63 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 36 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 36 Praní

  Ariel
  • 36 Kus
  799,00 Kč
  1 ks 22,19 Kč