Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 31 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 31 Praní

Ariel
 • 31 p.dáv
Art. č.: 82-345136
449,90 Kč
1 p.dáv 14,51 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Delta-Damascone, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Tetrahydrolinalool, Methylundecanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Hygienic Cleanliness prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Hygienic Cleanliness prací prostředek 28 praní 28 x 25g (700g)

  PERSIL
  • 28 p.dáv
  729,00 Kč
  1 p.dáv 26,03 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel
  • 26 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 17,30 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel
  • 36 p.dáv
  349,00 Kč
  1 p.dáv 9,69 Kč
 • Obrázek REX Aromatherapy Orchid Color koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 39 x 12g (468g)

  REX Aromatherapy Orchid Color koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 39 x 12g (468g)

  REX
  • 39 p.dáv
  439,00 Kč
  1 p.dáv 11,25 Kč