Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

Ariel
 • 26 p.dáv
Art. č.: 82-345131
424,90 Kč
1 p.dáv 16,34 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Protease, Citronellol, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Amethyst & Floral Bouquet

  LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Amethyst & Floral Bouquet

  Lenor
  • 40 p.dáv
  419,00 Kč
  1 p.dáv 10,47 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 44 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 44 Praní

  Ariel
  • 44 Kus
  799,00 Kč
  1 ks 18,15 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 44 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 44 Praní

  Ariel
  • 44 Kus
  799,00 Kč
  1 ks 18,15 Kč