Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 24 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 24 Praní

Ariel
 • 24 p.dáv
Art. č.: 82-347316
499,00 Kč
1 p.dáv 20,79 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Delta-Damascone, Hexyl Salicylate, Tetrahydrolinalool, Methylundecanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel
  • 36 p.dáv
  399,90 Kč
  1 p.dáv 11,10 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel
  • 26 p.dáv
  424,90 Kč
  1 p.dáv 16,34 Kč
 • Obrázek Persil prací kapsle Discs 4v1 Expert Stain Removal 22 praní

  Persil prací kapsle Discs 4v1 Expert Stain Removal 22 praní

  Persil
  • 22 ks
  699,00 Kč
  1 ks 31,77 Kč
 • Obrázek Persil prací kapsle Discs 4v1 Color 13 praní

  Persil prací kapsle Discs 4v1 Color 13 praní

  Persil
  • 13 ks
  199,90 Kč
  1 ks 15,37 Kč