Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 24 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 24 Praní

Ariel
 • 24 p.dáv
Art. č.: 82-347315
499,00 Kč
1 p.dáv 20,79 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Delta-Damascone, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Tetrahydrolinalool, Methylundecanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek REX Aromatherapy Orchid Color koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 39 x 12g (468g)

  REX Aromatherapy Orchid Color koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 39 x 12g (468g)

  REX
  • 39 p.dáv
  439,00 Kč
  1 p.dáv 11,25 Kč
 • Obrázek PERSIL ECO POWER BARS prací tablety 12 praní, 354g

  PERSIL ECO POWER BARS prací tablety 12 praní, 354g

  PERSIL
  • 12 p.dáv
  149,90 Kč
  1 p.dáv 12,49 Kč
 • Obrázek Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 11 praní 11 x 25g (275g)

  Persil Discs 4in1 Deep Clean Color předdávkovaný prací prostředek 11 praní 11 x 25g (275g)

  PERSIL
  • 11 p.dáv
  249,90 Kč
  1 p.dáv 22,71 Kč