Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 20 Praní

Ariel
 • 20 p.dáv
Art. č.: 82-347317
499,00 Kč
1 p.dáv 24,95 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Delta-Damascone, Methyl Hydroxy-Methylpentylcyclohexenyl-Methyleneaminobenzoate. Muže vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Prací tablety 12 ks Eco Power Bars Universal

  Persil Prací tablety 12 ks Eco Power Bars Universal

  Persil
  • 12 p.dáv
  144,90 Kč
  1 p.dáv 12,07 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 36 Praní

  Ariel
  • 36 p.dáv
  399,90 Kč
  1 p.dáv 11,10 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 26 Praní

  Ariel
  • 26 p.dáv
  424,90 Kč
  1 p.dáv 16,34 Kč
 • Obrázek Persil prací kapsle Discs 4v1 Color 11 praní

  Persil prací kapsle Discs 4v1 Color 11 praní

  Persil
  • 11 p.dáv
  209,90 Kč
  1 p.dáv 19,08 Kč