Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 13 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 13 Praní

Ariel
 • 13 p.dáv
Art. č.: 82-337951
229,00 Kč
1 p.dáv 17,61 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Delta-Damascone, Hexyl Salicylate, Tetrahydrolinalool, Methylundecanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Gold Orchid

  LENOR All-in-1 PODS® Kapsle Na Praní 40 Praní, Gold Orchid

  Lenor
  • 40 p.dáv
  419,00 Kč
  1 p.dáv 10,47 Kč
 • Obrázek Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  Persil Power Caps Deep Clean Universal koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 46 praní 644g

  PERSIL
  • 46 Kus
  849,00 Kč
  1 ks 18,45 Kč
 • Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  PERSIL
  • 33 Kus
  699,00 Kč
  1 ks 21,18 Kč