Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 10 Praní

Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 10 Praní

Ariel
 • 10 p.dáv
Art. č.: 82-345130
229,00 Kč
1 p.dáv 22,90 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Protease, Citronellol, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  Persil Power Caps Color Deep Clean předdávkovaný prací prostředek 33 praní 462g

  PERSIL
  • 33 Kus
  699,00 Kč
  1 ks 21,18 Kč
 • Obrázek REX Aromatherapy Orchid Color koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 39 x 12g (468g)

  REX Aromatherapy Orchid Color koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek 39 x 12g (468g)

  REX
  • 39 p.dáv
  439,00 Kč
  1 p.dáv 11,25 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 31 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 31 Praní

  Ariel
  • 31 p.dáv
  449,90 Kč
  1 p.dáv 14,51 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 63 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Kapsle Na Praní, 63 Praní

  Ariel
  • 63 p.dáv
  809,90 Kč
  1 p.dáv 12,85 Kč