Obrázek Air Wick Gel magnólie a kvetoucí třešeň 150g

Air Wick Gel magnólie a kvetoucí třešeň 150g

Art. č.: 82-323252
49,90 Kč
1 kg 332,66 Kč

Nebezpečí

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutím lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol 3(2H)-on +; 4-(4-hydroxy-4- methylpentyl)cyklohex-3-enkarbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty