Obrázek STR8 Game tělový deodorant 150ml

STR8 Game tělový deodorant 150ml

STR8
 • 1 Kus
Art. č.: 82-349191
119,90 Kč
1 ks 119,90 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Neaplikujte na podrážděnou nebo porušenou kůži. Vyhněte se kontaktu s očima. Pouze k vnějšímu použití. Používejte jen k danému účelu.

Podobné produkty

 • Obrázek Rexona Invisible on Black + White Clothes tuhý antiperspirant 40ml

  Rexona Invisible on Black + White Clothes tuhý antiperspirant 40ml

  Rexona
  • 40 Mililitr
  114,90 Kč
  1 l 2 872,50 Kč
 • Obrázek Nivea Pearl & Beauty antiperspirant 150ml

  Nivea Pearl & Beauty antiperspirant 150ml

  Nivea
  • 150 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 799,33 Kč
 • Obrázek Fa antiperspirant Fresh+Dry Green Tea 150ml

  Fa antiperspirant Fresh+Dry Green Tea 150ml

  Fa
  • 150 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 799,33 Kč