Obrázek Somat Gold Tablety do automatické myčky na nádobí 60 x 18,6g (1116g)

Somat Gold Tablety do automatické myčky na nádobí 60 x 18,6g (1116g)

Somat
 • 60 Kus
Art. č.: 82-327199
639,90 Kč
1 ks 10,66 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Tablety do automatické myčky na nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Somat Excellence 4v1 kapsle do automatické myčky na nádobí 75 x 17,3g (1297,5g)

  Somat Excellence 4v1 kapsle do automatické myčky na nádobí 75 x 17,3g (1297,5g)

  Somat
  • 75 Kus
  749,00 Kč
  1 ks 9,98 Kč
 • Obrázek Somat Excellence 4v1 kapsle do automatické myčky na nádobí 48 x 17,3g (830,4g)

  Somat Excellence 4v1 kapsle do automatické myčky na nádobí 48 x 17,3g (830,4g)

  Somat
  • 48 Kus
  639,90 Kč
  1 ks 13,33 Kč
 • Obrázek Finish Powerball Quantum All in 1 Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí 60 ks 624g

  Finish Powerball Quantum All in 1 Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí 60 ks 624g

  Finish
  • 60 Kus
  719,00 Kč
  1 ks 11,98 Kč
 • Obrázek SOMAT TABLETY AIO EXTRA 100KS

  SOMAT TABLETY AIO EXTRA 100KS

  • 100 Kus
  749,00 Kč
  1 ks 7,49 Kč