Obrázek Somat Excellence Duo gel do myčky na mytí nádobí 2 x 630ml

Somat Excellence Duo gel do myčky na mytí nádobí 2 x 630ml

Somat
 • 70 p.dáv
Art. č.: 82-348309
639,90 Kč
1 p.dáv 9,14 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Gel do myčky na mytí nádobí. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Somat Intenzivní čistič myčky nádobí 2 x 250ml

  Somat Intenzivní čistič myčky nádobí 2 x 250ml

  Somat
  • 500 Mililitr
  259,90 Kč
  1 l 519,80 Kč
 • Obrázek SOMAT GEL EXCELLENCE 76D

  SOMAT GEL EXCELLENCE 76D

  • 76 p.dáv
  569,90 Kč
  1 p.dáv 7,49 Kč
 • Obrázek Finish Powerball Rinse & Shine leštidlo 400ml

  Finish Powerball Rinse & Shine leštidlo 400ml

  Finish
  • 400 Mililitr
  139,90 Kč
  1 l 349,75 Kč
 • Obrázek Finish Kapsle na čištění myčky 3 x 17g (51g)

  Finish Kapsle na čištění myčky 3 x 17g (51g)

  Finish
  • 3 Kus
  159,90 Kč
  1 ks 53,30 Kč