Obrázek Schwarzkopf Taft Phyto Keratin lak na vlasy pro posílení vlasů 250ml

Schwarzkopf Taft Phyto Keratin lak na vlasy pro posílení vlasů 250ml

Art. č.: 82-292722
159,90 Kč
1 l 639,60 Kč

Nebezpečí

Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Aplikujte krátkými střiky. Nestříkejte do očí.

Podobné produkty