Obrázek Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční vyživující 500ml

Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční vyživující 500ml

Sanytol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-348144
129,90 Kč
1 l 259,80 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ: Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1/AL): 9.5g/kg Benzalkonium Chloride (CAS: 63449-41-2). H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Podobné produkty

 • Obrázek Nivea Creme Soft Krémové tekuté mýdlo náhradní náplň 500ml

  Nivea Creme Soft Krémové tekuté mýdlo náhradní náplň 500ml

  Nivea
  • 500 Mililitr
  126,90 Kč
  1 l 253,80 Kč
 • Obrázek Protex Fresh tekuté mýdlo náhradní náplň 700ml

  Protex Fresh tekuté mýdlo náhradní náplň 700ml

  Protex
  • 700 Mililitr
  129,90 Kč
  1 l 185,57 Kč
 • Obrázek Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční hydratující aloe vera & zelený čaj 250ml

  Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční hydratující aloe vera & zelený čaj 250ml

  Sanytol
  • 250 Mililitr
  78,90 Kč
  1 l 315,60 Kč
 • Obrázek Palmolive Hygiene+Kitchen tekuté mýdlo s přírodní antibakteriální složkou náhradní náplň 500 ml

  Palmolive Hygiene+Kitchen tekuté mýdlo s přírodní antibakteriální složkou náhradní náplň 500 ml

  Palmolive
  • 500 Mililitr
  96,90 Kč
  1 l 193,80 Kč