Obrázek Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

Sanytol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-285473
99,90 Kč
1 l 199,80 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Nesměšujte s bělidly nebo jinými čisticími prostředky. Biocidní přípravek používejte bezpečně. První pomoc: Kůže: Potřísněné místo omyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Oči: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Vyjměte kontaktní čočky a promývejte čistou tekoucí vodou po dobu asi 15 min. Požití: Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Nepožívat. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Podobné produkty

 • Obrázek Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

  Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

  Cillit Bang
  • 750 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 199,86 Kč
 • Obrázek Domestos Extended Power Citrus Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos Extended Power Citrus Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Domestos Ultra White White & Shine tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos Ultra White White & Shine tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč
 • Obrázek Domestos WC blok 3v1 klec Ocean 40g

  Domestos WC blok 3v1 klec Ocean 40g

  Domestos
  • 40 g
  59,90 Kč
  1 kg 1 497,50 Kč