Obrázek Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

Sanytol Dezinfekce čistič koupelny vůně eukalyptu 500ml

Sanytol
 • 500 Mililitr
Art. č.: 82-285473
79,90 Kč
1 l 159,80 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat. Biocidní účinná látka (PT2/AL): 5,5 g/kg dodecyl(dimethyl)amonium-chlorid (CAS: 7173-51-5).

Podobné produkty

 • Obrázek Domestos Power Fresh Ocean Fresh dezinfekční WC gel 700ml

  Domestos Power Fresh Ocean Fresh dezinfekční WC gel 700ml

  Domestos
  • 700 Mililitr
  54,90 Kč
  1 l 78,42 Kč
 • Obrázek Domestos Extended Power Atlantic Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos Extended Power Atlantic Fresh tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 750ml

  Domestos
  • 750 Mililitr
  54,90 Kč
  1 l 73,20 Kč
 • Obrázek Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  174,90 Kč
  1 kg 1 166,00 Kč
 • Obrázek Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

  Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

  Cillit Bang
  • 750 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 199,86 Kč