Obrázek Šampon Head & Shoulders Deep Cleanse 300 ml A Deodorant Old Spice Whitewater 50 ml V Dárkové Sadě

Šampon Head & Shoulders Deep Cleanse 300 ml A Deodorant Old Spice Whitewater 50 ml V Dárkové Sadě

Art. č.: 82-350840
249,00 Kč
1 ks 249,00 Kč

Nebezpečí

Spray: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechovat. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Při příznacích podráždění přestaňte výrobek používat. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Oil: Zabraňte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Podobné produkty

 • Obrázek Kneipp Dárková sada Vesmírné dobrodružství Barevná sůl 40g/Koupelová bomba 95g/Praskající koupel.sůl 60g

  Kneipp Dárková sada Vesmírné dobrodružství Barevná sůl 40g/Koupelová bomba 95g/Praskající koupel.sůl 60g

  Kneipp
  • 3 Kus
  279,00 Kč
  1 ks 93,00 Kč
 • Obrázek Dove Original dárková sada pro ženu

  Dove Original dárková sada pro ženu

  Dove
  • 1 Kus
  119,90 Kč
  1 ks 119,90 Kč
 • Obrázek Dove Men+Care Clean Comfort kosmetická taška pro muže

  Dove Men+Care Clean Comfort kosmetická taška pro muže

  Dove
  • 1 Kus
  299,00 Kč
  1 ks 299,00 Kč
 • Obrázek Dove Refreshing kazeta se sprchovou houbou

  Dove Refreshing kazeta se sprchovou houbou

  Dove
  • 1 Kus
  129,90 Kč
  1 ks 129,90 Kč