Obrázek Persil prací prášek Expert Freshness by Silan 54 praní

Persil prací prášek Expert Freshness by Silan 54 praní

Persil
 • 54 p.dáv
Art. č.: 82-353058
919,00 Kč
1 p.dáv 17,01 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Přípravek po praní prádla. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Savo prací prášek Univerzální 47W

  Savo prací prášek Univerzální 47W

  Savo
  • 47 p.dáv
  499,00 Kč
  1 p.dáv 10,61 Kč
 • Obrázek REX prací prášek Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 3kg

  REX prací prášek Aromatherapy Orchid Color 50 praní, 3kg

  REX
  • 50 p.dáv
  369,90 Kč
  1 p.dáv 7,39 Kč
 • Obrázek Savo prací prášek Univerzální 65W

  Savo prací prášek Univerzální 65W

  Savo
  • 65 p.dáv
  549,00 Kč
  1 p.dáv 8,44 Kč
 • Obrázek Savo Bez chlóru Universal prací prášek na barevné a bílé prádlo 50 praní

  Savo Bez chlóru Universal prací prášek na barevné a bílé prádlo 50 praní

  Savo
  • 50 p.dáv
  499,90 Kč
  1 p.dáv 9,99 Kč