Obrázek PERSIL prací kapsle Power-Caps Deep Clean Color Doypack 13 praní, 182g

PERSIL prací kapsle Power-Caps Deep Clean Color Doypack 13 praní, 182g

Persil
 • 13 Kus
Art. č.: 82-342047
209,90 Kč
1 ks 16,14 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na barevné prádlo pro všechny typy praček. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 20 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 20 Praní

  Ariel
  • 20 Kus
  499,00 Kč
  1 ks 24,95 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 20 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 20 Praní

  Ariel
  • 20 Kus
  499,00 Kč
  1 ks 24,95 Kč
 • Obrázek Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 36 Praní

  Ariel All-in-1 PODS, Tekutý Prací Prostředek V Kapslích, 36 Praní

  Ariel
  • 36 Kus
  499,90 Kč
  1 ks 13,88 Kč
 • Obrázek Persil prací kapsle Discs 4v1 Hygienic Cleanliness 28 praní

  Persil prací kapsle Discs 4v1 Hygienic Cleanliness 28 praní

  Persil
  • 28 p.dáv
  619,00 Kč
  1 p.dáv 22,10 Kč