Obrázek Persil prací gel Universal 44 praní

Persil prací gel Universal 44 praní

Persil
 • 44 p.dáv
Art. č.: 82-347520
594,90 Kč
1 p.dáv 13,52 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Přípravek pro praní prádla. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážně podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 70 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 70 Praní, Color Clean & Fresh

  Ariel
  • 70 p.dáv
  499,90 Kč
  1 p.dáv 7,14 Kč
 • Obrázek Ariel Tekutý Prací Prostředek, 70 Praní, Mountain Spring Clean & Fresh

  Ariel Tekutý Prací Prostředek, 70 Praní, Mountain Spring Clean & Fresh

  Ariel
  • 70 p.dáv
  499,90 Kč
  1 p.dáv 7,14 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Black 40 praní, 2000ml

  Perwoll prací gel Black 40 praní, 2000ml

  Perwoll
  • 40 p.dáv
  249,90 Kč
  1 p.dáv 6,24 Kč
 • Obrázek Perwoll prací gel Sport 40 praní, 2000ml

  Perwoll prací gel Sport 40 praní, 2000ml

  Perwoll
  • 40 p.dáv
  249,90 Kč
  1 p.dáv 6,24 Kč