Obrázek Persil prací gel Sensitive pro citlivou pokožku 44 praní

Persil prací gel Sensitive pro citlivou pokožku 44 praní

Persil
  • 44 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-347524
589,90 Kč
1 p.dáv 13,40 Kč

Nebezpečí

Persil Sensitive Gel. Prací prostředek. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podobné produkty