Obrázek Old Spice Nightpanther Deodorant Ve Spreji Pro Muže 150 ml

Old Spice Nightpanther Deodorant Ve Spreji Pro Muže 150 ml

Old Spice
 • 150 Mililitr
Art. č.: 82-342663
116,90 Kč
1 l 779,33 Kč

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechovat. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Při příznacích podráždění přestaňte výrobek používat. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Podobné produkty

 • Obrázek Nivea Men Silver Protect antiperspirant 150ml

  Nivea Men Silver Protect antiperspirant 150ml

  Nivea
  • 150 Mililitr
  116,90 Kč
  1 l 779,33 Kč
 • Obrázek Nivea Men Deep Sprej antiperspirant 150ml

  Nivea Men Deep Sprej antiperspirant 150ml

  Nivea
  • 150 Mililitr
  116,90 Kč
  1 l 779,33 Kč
 • Obrázek Nivea Men Active Energy antiperspirant 150ml

  Nivea Men Active Energy antiperspirant 150ml

  Nivea
  • 150 Mililitr
  94,90 Kč
  1 l 632,66 Kč
 • Obrázek Nivea Fresh Natural deodorant 150ml

  Nivea Fresh Natural deodorant 150ml

  Nivea
  • 150 Mililitr
  111,90 Kč
  1 l 746,00 Kč