Obrázek Old Spice Captain Deodorant Ve Spreji Pro Muže 150 ml

Old Spice Captain Deodorant Ve Spreji Pro Muže 150 ml

Old Spice
 • 150 Mililitr
Art. č.: 82-331927
116,90 Kč
1 l 779,33 Kč

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechovat. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Při příznacích podráždění přestaňte výrobek používat. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Podobné produkty

 • Obrázek Old Spice Captain Tuhý Deodorant Pro Muže 50ml, 48h Svěžest, Bez Obsahu Hliníku

  Old Spice Captain Tuhý Deodorant Pro Muže 50ml, 48h Svěžest, Bez Obsahu Hliníku

  Old Spice
  • 50 Mililitr
  116,90 Kč
  1 l 2 338,00 Kč
 • Obrázek Garnier Mineral Ultra Dry deodorant ve spreji, 150 ml

  Garnier Mineral Ultra Dry deodorant ve spreji, 150 ml

  Garnier
  • 150 Mililitr
  84,90 Kč
  1 l 566,00 Kč
 • Obrázek NIVEA DEO STICK MEN ORIGINAL 40ML

  NIVEA DEO STICK MEN ORIGINAL 40ML

  • 40 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 2 997,50 Kč