Obrázek OFF! repelent 100ml

OFF! repelent 100ml

OFF!
 • 100 Mililitr
Art. č.: 82-325953
59,90 Kč
1 l 599,00 Kč

Varování

Je-li nutná lékařská pomoc

mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem

horkými povrchy

jiskrami

otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Podobné produkty

 • Obrázek Diffusil repelent 100ml

  Diffusil repelent 100ml

  Diffusil
  • 100 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 999,00 Kč
 • Obrázek Diffusil repelent 100ml

  Diffusil repelent 100ml

  Diffusil
  • 100 Mililitr
  69,90 Kč
  1 l 699,00 Kč
 • Obrázek Biolit aerosol 400ml

  Biolit aerosol 400ml

  Biolit
  • 400 Mililitr
  79,90 Kč
  1 l 199,75 Kč
 • Obrázek Diffusil repelent 100ml

  Diffusil repelent 100ml

  Diffusil
  • 100 Mililitr
  69,90 Kč
  1 l 699,00 Kč