Obrázek Meggle bezlaktózová šlehačka ve spreji 22% 250g

Meggle bezlaktózová šlehačka ve spreji 22% 250g

Meggle
  • 250 g
Art. č.: 82-343712
87,50 Kč
1 kg 350,00 Kč

Nebezpečí

Varování: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podobné produkty