Obrázek Lovela Baby Tekutý prací přípravek na bílé prádlo 32 praní 2,9l

Lovela Baby Tekutý prací přípravek na bílé prádlo 32 praní 2,9l

Lovela
 • 32 p.dáv
Art. č.: 82-347967
349,00 Kč
1 p.dáv 10,90 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Lovela BABY Tekutý prací přípravek na bílé prádlo. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

 • Obrázek Perwoll Renew Black prací prostředek 32 praní 1920ml

  Perwoll Renew Black prací prostředek 32 praní 1920ml

  Perwoll
  • 32 p.dáv
  329,00 Kč
  1 p.dáv 10,28 Kč
 • Obrázek PERWOLL SPORT&REFRESH 1.92L 32 DAVEK

  PERWOLL SPORT&REFRESH 1.92L 32 DAVEK

  • 32 p.dáv
  329,00 Kč
  1 p.dáv 10,28 Kč
 • Obrázek Perwoll Renew Color prací prostředek 32 praní 1920ml

  Perwoll Renew Color prací prostředek 32 praní 1920ml

  Perwoll
  • 32 p.dáv
  339,90 Kč
  1 p.dáv 10,62 Kč
 • Obrázek PERWOLL BLOSSOM 1.92 32 DAVEK

  PERWOLL BLOSSOM 1.92 32 DAVEK

  • 30 p.dáv
  249,00 Kč
  1 p.dáv 8,30 Kč