Obrázek Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 42 ks

Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 42 ks

Jar
  • 42 ks
Art. č.: 82-345084
729,00 Kč
1 ks 17,35 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty