Obrázek Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 29 ks

Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 29 ks

Jar
  • 29 ks
Art. č.: 82-345079
329,00 Kč
1 ks 11,34 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty