Obrázek Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Fresh Herbal Breeze 54ks

Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Fresh Herbal Breeze 54ks

Jar
  • 54 ks
Art. č.: 82-345086
949,00 Kč
1 ks 17,57 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty