Obrázek Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 46 ks

Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 46 ks

Jar
 • 46 Kus
Art. č.: 82-345081
499,00 Kč
1 ks 10,84 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n. Obsahuje protease. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty

 • Obrázek Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 50ks

  Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 50ks

  Jar
  • 50 Kus
  729,00 Kč
  1 ks 14,58 Kč
 • Obrázek Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 35ks

  Jar Platinum All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 35ks

  Jar
  • 35 Kus
  499,00 Kč
  1 ks 14,25 Kč
 • Obrázek Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 67ks

  Jar Original All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 67ks

  Jar
  • 67 Kus
  729,00 Kč
  1 ks 10,88 Kč
 • Obrázek Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 29 ks

  Jar Platinum Plus All In One Kapsle Do Automatické Myčky Nádobí Lemon, 29 ks

  Jar
  • 29 Kus
  419,00 Kč
  1 ks 14,44 Kč