Obrázek Indulona Aloe vera antibakteriální tekuté mýdlo 300ml

Indulona Aloe vera antibakteriální tekuté mýdlo 300ml

Art. č.: 82-342479
79,90 Kč
1 ks 79,90 Kč

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothazol- 3(2h)-on a 2-methylisothiazol-3(2h)-on (3:1), sulisobenzone. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Telefon na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224 919 293.

Účinné látky: Kyselina L-(+)-mléčná 2,25 g/100 g, Ethanol 0,96 g/100 g, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,017 g/100 g,
Alkyl (C12-C14) dimethylethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)) 0,017 g/100 g, didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) 0,017 g/100 g.

Podobné produkty

 • Obrázek Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční hydratující 500ml

  Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční hydratující 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  129,90 Kč
  1 l 259,80 Kč
 • Obrázek Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční vyživující 500ml

  Sanytol Tekuté mýdlo dezinfekční vyživující 500ml

  Sanytol
  • 500 Mililitr
  129,90 Kč
  1 l 259,80 Kč
 • Obrázek Palmolive Naturals Honey & Milk tekuté mýdlo náhradní náplň 500ml

  Palmolive Naturals Honey & Milk tekuté mýdlo náhradní náplň 500ml

  Palmolive
  • 500 Mililitr
  116,90 Kč
  1 l 233,80 Kč
 • Obrázek Palmolive Naturals Olive & Milk tekuté mýdlo náhradní náplň 500ml

  Palmolive Naturals Olive & Milk tekuté mýdlo náhradní náplň 500ml

  Palmolive
  • 500 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 199,80 Kč