Obrázek Gillette Series Zklidňující Pěna Na Holení S Aloe Vera, 200ml

Gillette Series Zklidňující Pěna Na Holení S Aloe Vera, 200ml

Gillette
  • 200 ml
Art. č.: 82-347543
99,90 Kč
1 l 499,50 Kč

Nebezpečí

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Uchovávejte mimo dosah dětí. 3,24 % hmotnosti náplně je hořlavých.

Podobné produkty