Obrázek Finish Powerball Ultimate All in 1 Lemon kapsle do myčky nádobí 50 ks 645g

Finish Powerball Ultimate All in 1 Lemon kapsle do myčky nádobí 50 ks 645g

Finish
 • 50 Kus
Art. č.: 82-338418
679,00 Kč
1 ks 13,58 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Finish Power All in 1 tablety do myčky nádobí - Lemon. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty

 • Obrázek Finish Powerball Power All in 1 tablety do myčky nádobí 94 ks 1504g

  Finish Powerball Power All in 1 tablety do myčky nádobí 94 ks 1504g

  Finish
  • 94 Kus
  499,90 Kč
  1 ks 5,31 Kč
 • Obrázek Somat All in 1 Tablety do automatické myčky 140 x 17,6g (2464g)

  Somat All in 1 Tablety do automatické myčky 140 x 17,6g (2464g)

  Somat
  • 140 Kus
  699,00 Kč
  1 ks 4,99 Kč
 • Obrázek Somat Gold Tablety do automatické myčky na nádobí 120 x 18,6g (2232g)

  Somat Gold Tablety do automatické myčky na nádobí 120 x 18,6g (2232g)

  Somat
  • 120 p.dáv
  679,00 Kč
  1 p.dáv 5,65 Kč
 • Obrázek Somat Tablety do myčky All in 1 Extra 42 ks

  Somat Tablety do myčky All in 1 Extra 42 ks

  Somat
  • 42 Kus
  469,00 Kč
  1 ks 11,16 Kč