Obrázek Finish Powerball Quantum All in 1 kapsle do myčky nádobí 72 ks 748,8g

Finish Powerball Quantum All in 1 kapsle do myčky nádobí 72 ks 748,8g

Finish
 • 72 Kus
jö Bonus Club
Art. č.: 82-345363
Běžná cena
799,00 Kč
1 ks 11,09 Kč
S BILLA Bonus kartou
399,00 Kč
1 ks 5,54 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Finish Quantum All in 1 kapsle do myčky nádobí - Regular. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Podobné produkty

 • Obrázek Finish Powerball Power All in 1 Lemon Sparkle tablety do myčky nádobí 80 ks 1280g

  Finish Powerball Power All in 1 Lemon Sparkle tablety do myčky nádobí 80 ks 1280g

  Finish
  • 80 Kus
  719,00 Kč
  1 ks 8,98 Kč
 • Obrázek Finish Powerball Quantum All in 1 Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí 36 ks 374,4g

  Finish Powerball Quantum All in 1 Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí 36 ks 374,4g

  Finish
  • 36 Kus
  529,00 Kč
  1 ks 14,69 Kč
 • Obrázek Finish Powerball Power All in 1 tablety do myčky nádobí 48 ks 768g

  Finish Powerball Power All in 1 tablety do myčky nádobí 48 ks 768g

  Finish
  • 48 Kus
  399,00 Kč
  1 ks 8,31 Kč
 • Obrázek Finish Powerball Power All in 1 Lemon Sparkle tablety do myčky nádobí 48 ks 768g

  Finish Powerball Power All in 1 Lemon Sparkle tablety do myčky nádobí 48 ks 768g

  Finish
  • 48 Kus
  529,00 Kč
  1 ks 11,02 Kč