Obrázek Finish Power All in 1 tablety do myčky nádobí Lemon Sparkle 80 ks 1,28kg

Finish Power All in 1 tablety do myčky nádobí Lemon Sparkle 80 ks 1,28kg

Finish
  • 80 ks
Art. č.: 82-308576
549,00 Kč
1 ks 6,86 Kč

Nebezpečí

Sáček důkladně zavřete

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Používejte se suchýma rukama

Finish Power All in 1 kapsle do myčky nádobí - Lemon. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Podobné produkty