Obrázek Finish Classic Tablety do myčky nádobí 110ks

Finish Classic Tablety do myčky nádobí 110ks

Finish
  • 110 ks
BILLA Cena
Art. č.: 82-336800
609,90 Kč
1 ks 5,54 Kč

Nebezpečí

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Podobné produkty