Obrázek Fabio Ochucený olej ve spreji- Česnek 250 ml

Fabio Ochucený olej ve spreji- Česnek 250 ml

Fabio
  • 250 ml
Art. č.: 82-347897
124,90 Kč
1 l 499,60 Kč

Nebezpečí

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřený
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním
zářením. Nevystavujte teplotě přesahují 50 °C/122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podobné produkty