Obrázek Ecover prací gel na jemné prádlo.

Ecover prací gel na jemné prádlo.

Ecover
  • 750 ml
Art. č.: 82-347787
129,90 Kč
1 l 173,20 Kč

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Varování

Zamezte styku s kůží a očima.
V místě použití by mělo být zakázáno kouřit

jíst a pít.
Používejte osobní ochranné pomůcky.
Běžná opatření protipožární ochrany.

Podobné produkty