Obrázek Dove Men+Care Clean Comfort vánoční balíček pro muže

Dove Men+Care Clean Comfort vánoční balíček pro muže

Dove
  • 1 ks
BILLA Cena
Art. č.: 82-351126
229,00 Kč
1 ks 229,00 Kč

Nebezpečí

Antiperspirant sprej
NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Podobné produkty