Obrázek Domestos Aroma Lux Pink Jasmine & Elderflower 3 x 55g

Domestos Aroma Lux Pink Jasmine & Elderflower 3 x 55g

Art. č.: 82-342352
169,90 Kč
1 kg 1 029,69 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

NEBEZPEČÍ

Domestos Aroma Lux Pink Jasmine & Elderflower tuhý WC blok: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, 2-methyl-3-(3,4-methylenedioxyfenyl) propanal, 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecyl sulfát sodný.

Podobné produkty

 • Obrázek Bref Color Aktiv Lavender tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Color Aktiv Lavender tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  149,90 Kč
  1 kg 999,33 Kč
 • Obrázek Bref Color Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref Color Aktiv Ocean tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  149,90 Kč
  1 kg 999,33 Kč
 • Obrázek Domestos Power 5 Lavender WC blok 2 x 55g

  Domestos Power 5 Lavender WC blok 2 x 55g

  Domestos
  • 110 g
  139,90 Kč
  1 kg 1 271,81 Kč
 • Obrázek Cif Ultrafast Koupelna 750ml

  Cif Ultrafast Koupelna 750ml

  Cif
  • 750 Mililitr
  139,90 Kč
  1 l 186,53 Kč