Obrázek Diffusil repelent 100ml

Diffusil repelent 100ml

Diffusil
 • 100 Mililitr
Art. č.: 82-316450
69,90 Kč
1 l 699,00 Kč

Varování

Je-li nutná lékařská pomoc

mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem

horkými povrchy

jiskrami

otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Podobné produkty

 • Obrázek Biolit Plus strojek 21ml

  Biolit Plus strojek 21ml

  Biolit
  • 31 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 3 867,74 Kč
 • Obrázek Biolit Plus náplň 21ml

  Biolit Plus náplň 21ml

  Biolit
  • 31 Mililitr
  109,90 Kč
  1 l 3 545,16 Kč
 • Obrázek Diffusil repelent 100ml

  Diffusil repelent 100ml

  Diffusil
  • 100 Mililitr
  69,90 Kč
  1 l 699,00 Kč
 • Obrázek OFF! repelent 100ml

  OFF! repelent 100ml

  OFF!
  • 100 Mililitr
  59,90 Kč
  1 l 599,00 Kč