Obrázek Diffusil repelent 100ml

Diffusil repelent 100ml

Diffusil
 • 100 ml
Art. č.: 82-316449
99,90 Kč
1 l 999,00 Kč

Varování

Je-li nutná lékařská pomoc

mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem

horkými povrchy

jiskrami

otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Podobné produkty

 • Obrázek Astrid Repelent spray odpuzovač hmyzu 150ml

  Astrid Repelent spray odpuzovač hmyzu 150ml

  Astrid
  • 150 ml
  149,90 Kč
  1 l 999,33 Kč
 • Obrázek Astrid Repelent spray pro děti 150ml

  Astrid Repelent spray pro děti 150ml

  Astrid
  • 150 ml
  179,90 Kč
  1 l 1 199,33 Kč
 • Obrázek Diffusil repelent 100ml

  Diffusil repelent 100ml

  Diffusil
  • 100 ml
  69,90 Kč
  1 l 699,00 Kč
 • Obrázek Biolit aerosol 400ml

  Biolit aerosol 400ml

  Biolit
  • 400 ml
  79,90 Kč
  1 l 199,75 Kč