Obrázek Corega Bio Tabs čisticí tablety 4v1 na zubní náhrady, 30 ks

Corega Bio Tabs čisticí tablety 4v1 na zubní náhrady, 30 ks

Corega
 • 30 ks
Art. č.: 82-307149
144,90 Kč
1 ks 4,83 Kč

Nebezpečí

UPOZORNĚNÍ:
Zdraví škodlivé v případě požití. Nepoužívejte přípravek, pokud máte alergii na některou ze složek. Nevkládejte tablety do úst ani vzniklým roztokem ústa nevyplachujte. Roztok nepijte ani nepoužívejte jako ústní vodu. Při manipulaci s tabletami nebo roztokem se nedotýkejte úst ani očí.

VAROVÁNÍ: Zdraví škodlivé v případě požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob, které by mohly tablety nebo roztok náhodně požít. PO POŽITÍ: Okamžitě kontaktujte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. PŘI PODRÁŽDĚNÍ: Přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Po použití zlikvidujte obsah do domácího odpadu. Obsahuje MÁTOVÝ OLEJ a SUBTILISIN, které mohou způsobovat alergickou reakci.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.

Podobné produkty

 • Obrázek Corega Fixační krém Original extra silný pro pevnou fixaci zubní náhrady, bez příchuti, 40g

  Corega Fixační krém Original extra silný pro pevnou fixaci zubní náhrady, bez příchuti, 40g

  Corega
  • 40 g
  129,90 Kč
  1 kg 3 247,50 Kč
 • Obrázek Corega Fixační krém Original extra silný pro pevnou fixaci zubní náhrady, 40g

  Corega Fixační krém Original extra silný pro pevnou fixaci zubní náhrady, 40g

  Corega
  • 40 g
  129,90 Kč
  1 kg 3 247,50 Kč
 • Obrázek Corega Original extra silný fixační krém pro zubní náhrady 2 x 40g

  Corega Original extra silný fixační krém pro zubní náhrady 2 x 40g

  Corega
  • 80 g
  229,90 Kč
  1 kg 2 873,75 Kč