Obrázek Coccolino Silk Lily aviváž 72 dávek 1800ml

Coccolino Silk Lily aviváž 72 dávek 1800ml

Coccolino
  • 72 p.dáv
BILLA Cena
Art. č.: 82-338098
189,90 Kč
1 p.dáv 2,63 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Podobné produkty