Obrázek Coccolino Care Sensitive tekutý prací přípravek 43 praní 1,72l

Coccolino Care Sensitive tekutý prací přípravek 43 praní 1,72l

Coccolino
 • 43 p.dáv
Art. č.: 82-347811
599,90 Kč
1 p.dáv 13,95 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

Po použití si opláchněte ruce

VAROVÁNÍ
Coccolino Care Sensitive
TEKUTÝ PRACÍ PŘÍPRAVEK
Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)fenol, 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on, 2-n-oktyl-4-isothia- zolin-3-on. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Podobné produkty

 • Obrázek Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite Keratin Therapy tekutý prací přípravek s keratinem 45 praní 2,7l

  Woolite
  • 45 p.dáv
  349,90 Kč
  1 p.dáv 7,77 Kč
 • Obrázek REX Aromatherapy Orchid Color prací prostředek 54 praní 2430ml

  REX Aromatherapy Orchid Color prací prostředek 54 praní 2430ml

  REX
  • 54 p.dáv
  439,00 Kč
  1 p.dáv 8,12 Kč
 • Obrázek REX GEL COLOR ORCHID MACADAM 19D

  REX GEL COLOR ORCHID MACADAM 19D

  • 19 p.dáv
  159,90 Kč
  1 p.dáv 8,41 Kč
 • Obrázek Savo Prací gel univerzální jarní svěžest 20 praní 1l

  Savo Prací gel univerzální jarní svěžest 20 praní 1l

  Savo
  • 20 p.dáv
  339,00 Kč
  1 p.dáv 16,95 Kč