Obrázek Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

Cillit Bang Žádný vodní kámen 750ml

Art. č.: 82-247355
119,90 Kč
1 l 159,86 Kč

Nebezpečí

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

Cillit Bang Žádný vodní kámen. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Uchovávejte pouze v původním balení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Podobné produkty

 • Obrázek Domestos Power 5+ Blue Water Ocean WC blok 53g

  Domestos Power 5+ Blue Water Ocean WC blok 53g

  Domestos
  • 53 g
  67,90 Kč
  1 kg 1 281,13 Kč
 • Obrázek FREDY gelový čistič odpadů 540g

  FREDY gelový čistič odpadů 540g

  Fredy
  • 540 g
  84,90 Kč
  1 kg 157,22 Kč
 • Obrázek Mr Proper Spray Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Alpine Fresh 800ml

  Mr Proper Spray Wipe Done Odmašťovací Čisticí Sprej Alpine Fresh 800ml

  Mr Proper
  • 800 ml
  199,90 Kč
  1 l 249,87 Kč
 • Obrázek clever WC čistič 1l

  clever WC čistič 1l

  clever
  • 1 l
  34,90 Kč
  1 l 34,90 Kč