Obrázek CIF TROUBA A GRIL SPREJ 435ML

CIF TROUBA A GRIL SPREJ 435ML

Cif
 • 435 Mililitr
Art. č.: 82-347803
149,90 Kč
1 l 344,59 Kč

Nebezpečí

Uchovávejte mimo dosah dětí

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou

NEBEZPEČÍ.
Upozornění: Nedržte lahvičku dnem vzhůru. Používejte pouze na studené povrchy. Nepoužívejte na samočistící trouby. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce troub. Nepoužívejte na: nápisy na spotřebičích, hliník, měď, mosaz, mramor nebo lakované dřevo. Nepoužívejte na rám trouby, světla, topné prvky a ventilátory, které jsou součástí trouby.

Cif Trouba & Gril čisticí sprej
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: hydroxid sodný; koko-alkyl(dimethyl)aminoxidy 2-Aminoethan-1-ol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/mlhu. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice a brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

Podobné produkty

 • Obrázek Bril Profesional čistič na trouby 750ml

  Bril Profesional čistič na trouby 750ml

  Bril
  • 750 Mililitr
  89,90 Kč
  1 l 119,86 Kč
 • Obrázek Fredy čistič odpadních sifonů 500g

  Fredy čistič odpadních sifonů 500g

  • 500 g
  59,90 Kč
  1 kg 119,80 Kč
 • Obrázek Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Kuchyňský Odmašťovač Mr Proper ve spreji Peps Mandarin 750 ml

  Mr Proper
  • 750 Mililitr
  139,90 Kč
  1 l 186,53 Kč
 • Obrázek Savo Kuchyně sprej 500ml

  Savo Kuchyně sprej 500ml

  Savo
  • 500 Mililitr
  104,90 Kč
  1 l 209,80 Kč