Obrázek Bref Power Aktiv Gel Lemon kapalný WC čistič 700ml

Bref Power Aktiv Gel Lemon kapalný WC čistič 700ml

Bref
 • 700 Mililitr
Art. č.: 82-314711
95,90 Kč
1 l 137,00 Kč

Nebezpečí

BREF POWER AKTIV GEL LEMON. Kapalný WC čistič. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Nesměšujte s jinými čisticími přípravky! Nesměšujte s čističi obsahujícími chlor (mohou se uvolňovat nebezpečné plyny)!

Bezpečnostní varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Podobné produkty

 • Obrázek Bref DeLuxe Delicate Magnolia tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref DeLuxe Delicate Magnolia tuhý WC blok 3 x 50g

  Bref
  • 150 g
  159,90 Kč
  1 kg 1 066,00 Kč
 • Obrázek Savo Dezinfekce proti plísním pěna 450ml

  Savo Dezinfekce proti plísním pěna 450ml

  Savo
  • 450 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 333,11 Kč
 • Obrázek Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

  Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna 750ml

  Cillit Bang
  • 750 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 199,86 Kč
 • Obrázek Savo Podlahy a povrchy vůně oceánu 750ml

  Savo Podlahy a povrchy vůně oceánu 750ml

  Savo
  • 750 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 133,20 Kč