Obrázek Biolit Plus náplň 21ml

Biolit Plus náplň 21ml

Biolit
 • 31 Mililitr
Art. č.: 82-307432
109,90 Kč
1 l 3 545,16 Kč

Varování

Je-li nutná lékařská pomoc

mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Podobné produkty

 • Obrázek Astrid Repelent spray odpuzovač hmyzu 150ml

  Astrid Repelent spray odpuzovač hmyzu 150ml

  Astrid
  • 150 Mililitr
  149,90 Kč
  1 l 999,33 Kč
 • Obrázek Astrid Repelent spray pro děti 150ml

  Astrid Repelent spray pro děti 150ml

  Astrid
  • 150 Mililitr
  179,90 Kč
  1 l 1 199,33 Kč
 • Obrázek Biolit aerosol 400ml

  Biolit aerosol 400ml

  Biolit
  • 400 Mililitr
  79,90 Kč
  1 l 199,75 Kč
 • Obrázek Diffusil repelent 100ml

  Diffusil repelent 100ml

  Diffusil
  • 100 Mililitr
  69,90 Kč
  1 l 699,00 Kč