Obrázek Biolit Plus náplň 21ml

Biolit Plus náplň 21ml

Biolit
 • 31 Mililitr
Art. č.: 82-307432
109,90 Kč
1 l 3 545,16 Kč

Varování

Je-li nutná lékařská pomoc

mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Podobné produkty

 • Obrázek Biolit Plus aerosol 400ml

  Biolit Plus aerosol 400ml

  Biolit
  • 400 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 249,75 Kč
 • Obrázek Biolit Plus strojek 21ml

  Biolit Plus strojek 21ml

  Biolit
  • 31 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 3 867,74 Kč
 • Obrázek Diffusil repelent 100ml

  Diffusil repelent 100ml

  Diffusil
  • 100 Mililitr
  99,90 Kč
  1 l 999,00 Kč