Obrázek Biolit Plus aerosol 400ml

Biolit Plus aerosol 400ml

Biolit
 • 400 Mililitr
Art. č.: 82-275448
99,90 Kč
1 l 249,75 Kč

Varování

Je-li nutná lékařská pomoc

mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem

horkými povrchy

jiskrami

otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Podobné produkty

 • Obrázek Biolit Plus náplň 21ml

  Biolit Plus náplň 21ml

  Biolit
  • 31 Mililitr
  109,90 Kč
  1 l 3 545,16 Kč
 • Obrázek Biolit Plus strojek 21ml

  Biolit Plus strojek 21ml

  Biolit
  • 31 Mililitr
  119,90 Kč
  1 l 3 867,74 Kč
 • Obrázek Biolit aerosol 400ml

  Biolit aerosol 400ml

  Biolit
  • 400 Mililitr
  79,90 Kč
  1 l 199,75 Kč
 • Obrázek Diffusil repelent 100ml

  Diffusil repelent 100ml

  Diffusil
  • 100 Mililitr
  69,90 Kč
  1 l 699,00 Kč