Obrázek BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 100ml

BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 100ml

BILLA
 • 100 Mililitr
Art. č.: 82-337434
69,90 Kč
1 l 699,00 Kč

Nebezpečí

Obsahuje Ethanol (45 g/100 g), Propan-2-ol (10 g/100 g).

VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry, Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Podobné produkty

 • Obrázek BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 50ml

  BILLA Dezinfekční gel na ruce s aloe vera 50ml

  BILLA
  • 50 Mililitr
  39,90 Kč
  1 l 798,00 Kč
 • Obrázek Savo tekuté mýdlo s antibakteriální složkou Heřmánek & Jojobový olej 250ml

  Savo tekuté mýdlo s antibakteriální složkou Heřmánek & Jojobový olej 250ml

  Savo
  • 250 Mililitr
  62,90 Kč
  1 l 251,60 Kč
 • Obrázek today Tekuté mýdlo s bakteriostatickým účinkem 500ml

  today Tekuté mýdlo s bakteriostatickým účinkem 500ml

  today
  • 500 Mililitr
  59,90 Kč
  1 l 119,80 Kč